20.10.1928

20.10.1928Yeni harflerle tedrisata muktedirdir belgesi. 
20.10.1928